Play audio slide show -- Keyboard shortcut: 'x'  Lecture overview -- Keyboard shortcut: 'u'  Previous page: Pakker, import og class path [Section] -- Keyboard shortcut: 'p'  Next page: Anbefalet organisering af klasser -- Keyboard shortcut: 'n'  Lecture notes - all slides and notes together  Annotated slide -- Keyboard shortcut: 't'  Alphabetic index  Help page about these notes  Course home  Play sound for this slide -- Keyboard shortcut: 'y'    Objekt-orienteret programmering i Java, del 2 - slide 2 : 33

Pakke-begrebet i Java 

En pakke i Java er en mængde af logisk sammenhørende klasser

 

 

En pakke i Java svarer til en klynge i OOA&D