Play audio slide show -- Keyboard shortcut: 'x'  Lecture overview -- Keyboard shortcut: 'u'  Previous page: Klasser og objekter [Section] -- Keyboard shortcut: 'p'  Next page: Instantiering af klasser -- Keyboard shortcut: 'n'  Lecture notes - all slides and notes together  Annotated slide -- Keyboard shortcut: 't'  Alphabetic index  Help page about these notes  Course home  Play sound for this slide -- Keyboard shortcut: 'y'    Introduktion til objekt-orienteret programmering - slide 15 : 31

Klasser i forhold til objekter 

Klasser

Objekter

En klasse udgør en beskrivelse af fælles egenskaber for en række objekter

Et objekt repræsenterer egenskaber af en bestemt ting - konkret eller abstrakt

En klasse modsvarer et begreb

Et objekt modsvarer et fænomen, som er dækket af begrebet

En klasse er en del af et program

Et objekt er data, og en del af programmets udførelse