Play audio slide show -- Keyboard shortcut: 'x'  Lecture overview -- Keyboard shortcut: 'u'  Previous page: Reader og Writer hierarkierne -- Keyboard shortcut: 'p'  Next page: Tegn streams -- Keyboard shortcut: 'n'  Lecture notes - all slides and notes together  Annotated slide -- Keyboard shortcut: 't'  Alphabetic index  Help page about these notes  Course home  Play sound for this slide -- Keyboard shortcut: 'y'    Collections og streams - slide 29 : 35

Kategorisering af tegn streams 

For at forbedre overblikket kategoriserer vi her på tværs af input og output de tegn strømme, som læser fra eller skriver til bestemte endepunkter (sinks):