Lecture overview -- Keyboard shortcut: 'u'  Previous page: Hvem er Christopher Alexander? -- Keyboard shortcut: 'p'  Next page: Egenskaber ved et godt designmønster -- Keyboard shortcut: 'n'  Lecture notes - all slides and notes together  Annotated slide -- Keyboard shortcut: 't'  Alphabetic index  Help page about these notes  Course home    Designmønstre - slide 9 : 31

Hvad er et designmønster? 

Et designmønster er et navngiven 'guldkorn' af instruktiv information, som indfanger væsentlige strukturer og indsigt om en succesfuld familie af velafprøvede løsninger på tilbagevendende problemer i en bestemt kontekst, hvor forskellige kræfter kan trække i hver deres retning