Play audio slide show -- Keyboard shortcut: 'x'  Lecture overview -- Keyboard shortcut: 'u'  Previous page: InputStream og OutputStream hierarkierne -- Keyboard shortcut: 'p'  Next page: Byte streams -- Keyboard shortcut: 'n'  Lecture notes - all slides and notes together  Annotated slide -- Keyboard shortcut: 't'  Alphabetic index  Help page about these notes  Course home  Play sound for this slide -- Keyboard shortcut: 'y'    Collections og streams - slide 33 : 35

Kategorisering af byte streams 

For at forbedre overblikket kategoriserer vi på tværs af input og output de byte strømme, som læser fra eller skriver til bestemte endepunkter (sinks):