Lecture overview -- Keyboard shortcut: 'u'  Previous page: Abstrakte klasser [Section] -- Keyboard shortcut: 'p'  Next page: Eksempel: Stack -- Keyboard shortcut: 'n'  Lecture notes - all slides and notes together  Annotated slide -- Keyboard shortcut: 't'  Alphabetic index  Help page about these notes  Course home    Design af klassehierarkier - slide 2 : 26

Abstrakte klasser 

 

Abstrakte klasser anvendes til at repræsentere generelle begreber, som ikke kan eller ønskes implementeret på dette niveau
 

En abstrakt klasse er en klasse med abstrakte metoder

En abstrakt metode er en særligt markeret metode uden krop

En abstrakt metode siges også at være forudannonceret

En ikke-abstrakt klasse kaldes undertiden for en konkret klasse

 

Eksempelvis kan klassen Konto defineres som en abstrakt klasse, hvis vi kun ønsker at arbejde med instanser af mere specialiserede kontotyper