Play audio slide show -- Keyboard shortcut: 'x'  Lecture overview -- Keyboard shortcut: 'u'  Previous page: Collections [Section] -- Keyboard shortcut: 'p'  Next page: Collection interfaces -- Keyboard shortcut: 'n'  Lecture notes - all slides and notes together  Annotated slide -- Keyboard shortcut: 't'  Alphabetic index  Help page about these notes  Course home  Play sound for this slide -- Keyboard shortcut: 'y'    Collections og streams - slide 2 : 35

Introduktion til collections 

Collections repræsenterer forskellige former for samlinger af data

Java's Collection klasser udgør et alternativ til brug af "native Java arrays", klassen Vector, og klassen Hashtable

Collections udgør også et alternativ til tredie parts Java software, såsom JGL

 

Go to exerciseKlassen Kortbunke
 

Go to exerciseKrig - et simpelt kortspil