Play audio slide show -- Keyboard shortcut: 'x'  Lecture overview -- Keyboard shortcut: 'u'  Previous page: Kommandoer til udvælgelse i Java (2) -- Keyboard shortcut: 'p'  Next page: Kommandoer til gentagelse i Java (2) -- Keyboard shortcut: 'n'  Lecture notes - all slides and notes together  Annotated slide -- Keyboard shortcut: 't'  Alphabetic index  Help page about these notes  Course home  Play sound for this slide -- Keyboard shortcut: 'y'    De ikke objekt-orienterede dele af Java - slide 19 : 39

Kommandoer til gentagelse i Java (1) 

while (logiskUdtryk)
  kommando
 

Gcd1.javaEt Java program som implementerer Euclids GCD algoritme.
 

gcd.pasEt sammenligneligt Pascal program.