Lecture overview -- Keyboard shortcut: 'u'  Previous page: Designmønstre på forskellige niveauer -- Keyboard shortcut: 'p'  Next page: Udvalgte designmønstre [Section] -- Keyboard shortcut: 'n'  Lecture notes - all slides and notes together  Annotated slide -- Keyboard shortcut: 't'  Alphabetic index  Help page about these notes  Course home    Designmønstre - slide 12 : 31

Katalogisering af design patterns 

Det er et væsentlig karakteristika ved design patterns at disse dokumenteres ud fra en standard disposition
 

Pattern navn og klassifikation

Deltagere

Hensigt

Samarbejde, herunder interaktionsdiagram

Andre navne for mønstret

Konsekvenser

Motivation

Eksempelprogrammer

Anvendelse

Kendte anvendelser

Struktur, herunder klassediagram

Relaterede mønstre