Lecture overview -- Keyboard shortcut: 'u'  Previous page: Brugergrænseflade komponenter i Swing [Section] -- Keyboard shortcut: 'p'  Next page: Komponent specialiseringshierarkiet i Swing -- Keyboard shortcut: 'n'  Lecture notes - all slides and notes together  Annotated slide -- Keyboard shortcut: 't'  Alphabetic index  Help page about these notes  Course home    Grafiske brugergrænseflader i Java, del 2 - slide 6 : 30

Komponenter i Swing 

Komponentbegrebet i Swing svarer begrebsligt til komponenter i AWT

For at kunne kende forskel starter Swing komponenter alle med bogstavet J