Play audio slide show -- Keyboard shortcut: 'x'  Lecture overview -- Keyboard shortcut: 'u'  Previous page: List i forhold til klassen Vector -- Keyboard shortcut: 'p'  Next page: Et eksempel på anvendelse af List -- Keyboard shortcut: 'n'  Lecture notes - all slides and notes together  Annotated slide -- Keyboard shortcut: 't'  Alphabetic index  Help page about these notes  Course home  Play sound for this slide -- Keyboard shortcut: 'y'    Collections og streams - slide 12 : 35

Klasserne ArrayList og LinkedList 

Klasserne ArrayList og LinkedList implementer interfacet List

ArrayList er en array-baseret implementation med direkte tilgang til elementer via get og set operationerne.

LinkedList er en implementation basert på dobbeltkædede lister, og som sådan uden direkte og effektiv tilgang til elementerne