Play audio slide show -- Keyboard shortcut: 'x'  Lecture overview -- Keyboard shortcut: 'u'  Previous page: Opgave: Klassen Spillekort -- Keyboard shortcut: 'p'  Next page: Instansvariable -- Keyboard shortcut: 'n'  Lecture notes - all slides and notes together  Annotated slide -- Keyboard shortcut: 't'  Alphabetic index  Help page about these notes  Course home  Play sound for this slide -- Keyboard shortcut: 'y'    Objekt-orienteret programmering i Java, del 1 - slide 4 : 27

Klasser i Java 

 

En klasse indkapsler en række egenskaber.

Nogle egenskaber er skjulte

De øvrige egenskaber udgør klassens grænseflade

 

 

class klasseNavn {    
  dataErklæringer
  konstruktorer
  metoder
}
 

 

En klasse kan have andre egenskaber, f.eks nedarvning og synligheds angivelser af variable og metoder, som udmønter sig i yderligere syntaks.