Lecture overview -- Keyboard shortcut: 'u'  Previous page: Introduktion til lister -- Keyboard shortcut: 'p'  Next page: Indsættelse af et element i en kædet liste -- Keyboard shortcut: 'n'  Lecture notes - all slides and notes together  Annotated slide -- Keyboard shortcut: 't'  Alphabetic index  Help page about these notes  Course home    Arrays og Lister - slide 14 : 28

Enkeltkædede lister 

 

 

 

Kæde-objekterne er de objekter, som sammenknytter data-objekterne og evt. nabo kædeobjekter

Data-objekterne er de objekter, som er indsat i listen

Hægterne er pointere som udgår fra kæde-objekterne

 

Linkable.javaKlassen Linkable som repræsenterer kæde-objekterne.