Play audio slide show -- Keyboard shortcut: 'x'  Lecture overview -- Keyboard shortcut: 'u'  Previous page: Klasseegenskaber [Section] -- Keyboard shortcut: 'p'  Next page: Statiske egenskaber af en klasse i Java -- Keyboard shortcut: 'n'  Lecture notes - all slides and notes together  Annotated slide -- Keyboard shortcut: 't'  Alphabetic index  Help page about these notes  Course home  Play sound for this slide -- Keyboard shortcut: 'y'    Objekt-orienteret programmering i Java, del 2 - slide 19 : 33

Klassevariable og klassemetoder 

En klassevariabel er en variabel, som er fælles for alle instanserne af en klasse

En klassemetode er en metode, der opererer på klassen som et objekt.