Play audio slide show -- Keyboard shortcut: 'x'  Lecture overview -- Keyboard shortcut: 'u'  Previous page: Ansvarsfordeling specificeret med pre- og postbetingelser -- Keyboard shortcut: 'p'  Next page: Kontrakter: ydelse og nydelse -- Keyboard shortcut: 'n'  Lecture notes - all slides and notes together  Annotated slide -- Keyboard shortcut: 't'  Alphabetic index  Help page about these notes  Course home  Play sound for this slide -- Keyboard shortcut: 'y'    Designkontrakter og ansvarsfordeling - slide 14 : 31

Kontraktbegrebet 

Pre- og postbetingelserne af operationer i en klasse udgør tilsammen en kontrakt mellem klassen og dens klienter
 

En kontrakt udtrykker de gensidige forpligtelser mellem to dele af et program, som samarbejder om løsningen af et problem

 

 

Et kontraktbrud er en alvorlig begivenhed som bringer programmet i en undtagelsestilstand, som for det meste vil afstedkomme at programmet stopper udførelsen

Et kontraktbrud opfattes som en fejl i programmet i forhold til specifikationen