Play audio slide show -- Keyboard shortcut: 'x'  Lecture overview -- Keyboard shortcut: 'u'  Previous page: Variabel og konstanterklæringer i Java -- Keyboard shortcut: 'p'  Next page: Leksikalske regler i Java [Section] -- Keyboard shortcut: 'n'  Lecture notes - all slides and notes together  Annotated slide -- Keyboard shortcut: 't'  Alphabetic index  Help page about these notes  Course home  Play sound for this slide -- Keyboard shortcut: 'y'    De ikke objekt-orienterede dele af Java - slide 9 : 39

Hvad med enumeration types i Java? 

Java understøtter ikke enumeration types ligesom i Pascal.
Som en tilnærmelse kan man bruge konstanter (static final int).
 

karakter.pasEt Pascal program der illustrerer brugen af enumeration types.
 

KarakterProgram.javaEt tilsvarende Java program.