Play audio slide show -- Keyboard shortcut: 'x'  Lecture overview -- Keyboard shortcut: 'u'  Previous page: Objekter og abstrakte datatyper [Section] -- Keyboard shortcut: 'p'  Next page: Abstrakte datatyper -- Keyboard shortcut: 'n'  Lecture notes - all slides and notes together  Annotated slide -- Keyboard shortcut: 't'  Alphabetic index  Help page about these notes  Course home  Play sound for this slide -- Keyboard shortcut: 'y'    Introduktion til objekt-orienteret programmering - slide 7 : 31

Objekt-begrebet 

Et objekt er en indkapsling af data. Et objekt har identitet, tilstand og adfærd.

Et objekt er en instans af en abstrakt datatype.

En abstrakt datatype programmeres ved brug af en klasse.