Play audio slide show -- Keyboard shortcut: 'x'  Lecture overview -- Keyboard shortcut: 'u'  Previous page: Eksempel på brug af pre- og postbetingelser i et objekt-orienteret program -- Keyboard shortcut: 'p'  Next page: Ansvarsfordeling og kontrakter [Section] -- Keyboard shortcut: 'n'  Lecture notes - all slides and notes together  Annotated slide -- Keyboard shortcut: 't'  Alphabetic index  Help page about these notes  Course home  Play sound for this slide -- Keyboard shortcut: 'y'    Designkontrakter og ansvarsfordeling - slide 8 : 31

Et sprog til formulering af 'assertions' 

Vi ønsker at inkludere en specifikation i termer af pre- og postbetingelser i et program

Vi må have et delsprog af programmeringssproget, i hvilket vi kan formulere 'assertions' i et program

Vi ønsker at kunne efterchecke udsagn i et kørende program