Play audio slide show -- Keyboard shortcut: 'x'  Lecture overview -- Keyboard shortcut: 'u'  Previous page: Eksempel: Struktureret programmering (2) -- Keyboard shortcut: 'p'  Next page: Oversigt over bankkonto operationer -- Keyboard shortcut: 'n'  Lecture notes - all slides and notes together  Annotated slide -- Keyboard shortcut: 't'  Alphabetic index  Help page about these notes  Course home  Play sound for this slide -- Keyboard shortcut: 'y'    Introduktion til objekt-orienteret programmering - slide 4 : 31

Eksempel: Struktureret programmering (3) 

procedure checkkontoTransaktion;
var ck: checkKonto;

  forskellige transaktions procedurer på checkKonto

  function LaesTransaktionsType: TransaktionsType;
  begin ... end;

  procedure hentCheckKonto(var k: CheckKonto);
  begin ... end;

  procedure GemCheckKonto(var k: CheckKonto);
  begin ... end;

begin
 hentCheckKonto(ck);
 tt := LaesTransaktionsType;
 case tt of
  opret: opretCheckKonto(ck);
  hæve: hæveCheckKonto(ck);
  indsætte: indsætteCheckKonto(ck);
  tilskrivRente: tilskrivRenteCheckKonto(ck);
  clearCheck: clearEnCheck(ck);
  nedlaeg: nedlaegCheckKonto(ck);
 end;
 gemCheckKonto(ck);
end (* checkkontoTransaktion *)
 

minibank2.pasMinibank programmet i sammenhæng.