Play audio slide show -- Keyboard shortcut: 'x'  Lecture overview -- Keyboard shortcut: 'u'  Previous page: Polymorfi og dynamisk binding i Banken -- Keyboard shortcut: 'p'  Next page: Fordele ved dynamisk binding -- Keyboard shortcut: 'n'  Lecture notes - all slides and notes together  Annotated slide -- Keyboard shortcut: 't'  Alphabetic index  Help page about these notes  Course home  Play sound for this slide -- Keyboard shortcut: 'y'    Nedarvning - slide 32 : 41

Eksemplet uden dynamisk binding 

Alternativet til at anvende dynamisk binding er eksplicit diskrimination af objekter baseret på deres type

Det er generelt et sygdomstegn hvis man anvender instanceof operatoren i Java (for meget)

 

class Bank4 {
 
  public static void main( String[] args ) {

   Konto[] konti = new Konto[5];

   konti[0] = new Konto("Peter");
   konti[1] = new CheckKonto("Jens");
   konti[2] = new CheckKonto("Børge");
   konti[3] = new CheckKonto("Carsten");
   konti[4] = new Konto("Kristen");

   konti[0].hæv(50);           // Peter
   konti[1].indsæt(100.0);        // Jens
   konti[2].indsæt(200.0);        // Børge
   konti[3].indsæt(300.0);        // Carsten
   ((CheckKonto)konti[3]).hævCheck(500); // Carsten
   konti[4].indsæt(400.0);        // Kristen

   for(int i = 0; i < 5; i = i + 1){
    if (konti[i] instanceof CheckKonto)
     ((CheckKonto)konti[i]).tilskrivRenteCheckKonto();
    else if (konti[i] instanceof Konto)
     konti[i].tilskrivRenteKonto();
   }

   for(int i = 0; i < 5; i = i + 1){
    System.out.println(konti[i]);
   }

  }
} // end Bank4
 

Bank4.javaSuperklassen Konto med operationen tilskrivRenteKonto
 

Bank4.javaSubklassen CheckKonto med operationen tilskrivRenteCheckKonto