Play audio slide show -- Keyboard shortcut: 'x'  Lecture overview -- Keyboard shortcut: 'u'  Previous page: Observer mønstret mellem model og view -- Keyboard shortcut: 'p'  Next page: Ansvaret for placering af komponenter i et syn -- Keyboard shortcut: 'n'  Lecture notes - all slides and notes together  Annotated slide -- Keyboard shortcut: 't'  Alphabetic index  Help page about these notes  Course home  Play sound for this slide -- Keyboard shortcut: 'y'    Grafiske brugergrænseflader i Java, del 1 - slide 26 : 30

Ansvaret for håndtering af events 

Når brugeren interagerer med programmet frembringes en række events, som påvirker programmet

 

Hvilken part har ansvar for at lytte til og håndtere events?

Modellen, synene, eller en tredie part?

 

Modellen er ansvarlig for at lytte til og for at håndtere events.

De forskellige syn er ansvarlige for at håndtere events

Naturligt, idet events påvirker modellen

Naturlig, idet events er forekommer på et bestemt syn

Programmet organiseres omkring en stor løkke, som modtager og behandler alle events

Hvert syn håndterer sine egne events

Belaster modellen med en 'fremmedelement', som det helst havde været foruden

Belaster syn med et tungt ansvar, oven i alle de eksisterende ansvar

 

Det kan være fordelagtigt at udfaktorisere ansvaret for event håndtering til et nyt objekt, inputkontrol objektet, som er associeret til modelobjektet med henblik på opdatering af modellen