Play audio slide show -- Keyboard shortcut: 'x'  Lecture overview -- Keyboard shortcut: 'u'  Previous page: Finally i forhold til return, break og continue -- Keyboard shortcut: 'p'  Next page: Exceptions: Fristelser og byrder -- Keyboard shortcut: 'n'  Lecture notes - all slides and notes together  Annotated slide -- Keyboard shortcut: 't'  Alphabetic index  Help page about these notes  Course home  Play sound for this slide -- Keyboard shortcut: 'y'    Undtagelseshåndtering - slide 21 : 26

Erklæring af exceptions i metoder 

Metoder som returnerer uden at håndtere checked exceptions skal annoncere dette i forbindelse med metodens definition

Java compileren checker om en metode 'efterlader' checked exceptions uhåndterede

 

egenskabsListe returType metodeNavn (parametre) 
         throws exceptionType-1, exceptionType-2 ... {   
  metodeKrop
}
 

ExceptionDemo.javaEt Java program med fokus på erklærede exceptions i metoder.