Play audio slide show -- Keyboard shortcut: 'x'  Lecture overview -- Keyboard shortcut: 'u'  Previous page: Begrebsdannelse [Section] -- Keyboard shortcut: 'p'  Next page: Klassificering og eksemplificering -- Keyboard shortcut: 'n'  Lecture notes - all slides and notes together  Annotated slide -- Keyboard shortcut: 't'  Alphabetic index  Help page about these notes  Course home  Play sound for this slide -- Keyboard shortcut: 'y'    Introduktion til objekt-orienteret programmering - slide 22 : 31

Fænomener og begreber 

Et fænomen er en ting i den virkelige (eller 'tænkte') verden, som har individuel eksistens

Et begreb er en generaliseret ide, afledt fra en samling af fænomener, og baseret på viden om fælles egenskaber af disse fænomener

 

 

Go to exerciseFænomener kontra begreber