Play audio slide show -- Keyboard shortcut: 'x'  Lecture overview -- Keyboard shortcut: 'u'  Previous page: Tilgang til klasser i andre pakker -- Keyboard shortcut: 'p'  Next page: Hvordan lokaliseres en klasse? -- Keyboard shortcut: 'n'  Lecture notes - all slides and notes together  Annotated slide -- Keyboard shortcut: 't'  Alphabetic index  Help page about these notes  Course home  Play sound for this slide -- Keyboard shortcut: 'y'    Objekt-orienteret programmering i Java, del 2 - slide 6 : 33

Eksempel på klasser i pakker 

En klasse ClassA som benytter ClassB og ClassC fra pakken enPakke
 

import enPakke.ClassB;
class ClassA {

 ClassB v;
 enPakke.ClassC w;

 public ClassA(){
  v = new ClassB(5);
  w = new enPakke.ClassC(6);
 }

 public String toString(){
  return "En instans af ClassA";
 }

 public static void main (String[] args){
  ClassA a = new ClassA();
  System.out.println(a);
 }
}

 
 

ClassB.javaEn klasse ClassB i pakken enPakke.
 

ClassC.javaEn klasse ClassC ganske tilsvarende til ClassB.