Play audio slide show -- Keyboard shortcut: 'x'  Lecture overview -- Keyboard shortcut: 'u'  Previous page: Eksempel: Struktureret programmering (1) -- Keyboard shortcut: 'p'  Next page: Eksempel: Struktureret programmering (3) -- Keyboard shortcut: 'n'  Lecture notes - all slides and notes together  Annotated slide -- Keyboard shortcut: 't'  Alphabetic index  Help page about these notes  Course home  Play sound for this slide -- Keyboard shortcut: 'y'    Introduktion til objekt-orienteret programmering - slide 3 : 31

Eksempel: Struktureret programmering (2) 

 

checkKonto =
record
 id: KontoId;
 balance: Kroner;
 renteSats: Real;
 antalUdnyttedeChecks: Integer;
end
 

 

procedure transaktion(kt: Kontotype);
Type TransaktionsType = (opret, hæve, indsætte, tilskrivRente,
            clearCheck, nedlaeg);

Procedurer for forskellige typer af transaktioner;

begin
 case kt of
  checkKonto: checkKontoTransaktion;
  aktionærKonto: aktionærKontoTransaktion;
  pensionsKonto: pensionsKontoTransakton;
  gevinstKonto: gevinstKontoTransaktion;
 end;
end (* transaktion *)