Lecture overview -- Keyboard shortcut: 'u'  Previous page: Arrays i Java -- Keyboard shortcut: 'p'  Next page: Direkte notation for array objekter i Java -- Keyboard shortcut: 'n'  Lecture notes - all slides and notes together  Annotated slide -- Keyboard shortcut: 't'  Alphabetic index  Help page about these notes  Course home    Arrays og Lister - slide 5 : 28

Eksempler på arrays i Java 

 

Book[] bookShelf = new Book [BOOKSHELF_LIMIT]
 

FakultetsDemo1.javaEt Java program som tabellægger de første 12 tal af fakultetsfunktionen.
 

fakultetsprogram.pasEt sammenligneligt Pascal program til tabellægning af fakultetsfunktionen.