Play audio slide show -- Keyboard shortcut: 'x'  Lecture overview -- Keyboard shortcut: 'u'  Previous page: Kontrakter og undtagelser -- Keyboard shortcut: 'p'  Next page: Exceptionhandling i en Eiffel routine -- Keyboard shortcut: 'n'  Lecture notes - all slides and notes together  Annotated slide -- Keyboard shortcut: 't'  Alphabetic index  Help page about these notes  Course home  Play sound for this slide -- Keyboard shortcut: 'y'    Undtagelseshåndtering - slide 25 : 26

En operation kan lykkes eller fejle 

En operation lykkes hvis den efterlader programmet i en tilstand der opfylder postbetingelsen og klassens invariant

En operation siges at fejle hvis den ikke lykkes

 

 

En operation med en ikke-trivielt opfyldt postbetingelse uden exception handling svarer til en metode i Java som erklærer at den kan kaste exceptions