Lecture overview -- Keyboard shortcut: 'u'  Previous page: Fleksible arrays i Java: Vectorer -- Keyboard shortcut: 'p'  Next page: Associative arrays [Section] -- Keyboard shortcut: 'n'  Lecture notes - all slides and notes together  Annotated slide -- Keyboard shortcut: 't'  Alphabetic index  Help page about these notes  Course home    Arrays og Lister - slide 9 : 28

Eksempler på brug af Vector i Java 

 

VectorDemo1.javaEt program som demonstrerer brugen af klassen Vector i et Java program.
 

Go to exerciseOpgave i forlængelse af Vector eksemplet
 

 

Java 1.2 tilbyder en række meget fleksible Collection klasser som helt heller delvist kan afløse brugen af Vector klassen

Vi ser på Collections i en senere lektion