Play audio slide show -- Keyboard shortcut: 'x'  Lecture overview -- Keyboard shortcut: 'u'  Previous page: Subkontrakter -- Keyboard shortcut: 'p'  Next page: Assertions i abstrakte klasser -- Keyboard shortcut: 'n'  Lecture notes - all slides and notes together  Annotated slide -- Keyboard shortcut: 't'  Alphabetic index  Help page about these notes  Course home  Play sound for this slide -- Keyboard shortcut: 'y'    Designkontrakter og ansvarsfordeling - slide 24 : 31

Eksempel på klasseinvarianter: Trekantshierarkiet 

Invarianter i klassehierarkiet af trekanter:

  Generel trekant:
  3 sider og 3 vinkler
  Vinkelsum er 180 grader

  Ligebenet trekant:
  Invariant generel trekant
  To sider er lige lange

  Retvinklet trekant:
  Invariant-generel
  Phytagoras

  Ligesidet trekant:
  Invariant-ligebenet
  Tredie side har samme længde som de to andre

  Retvinklet ligebenet trekant:
  Invariant-retvinklet
  Invariant-ligebenet

I takt med at vi specialiserer trekanterne styrkes klasseinvarianterne