Show and speak: Designkontrakter og ansvarsfordeling

default-showing-time: 2 seconds
additional-showing-time: 22 seconds
sound-source: real-audio
speak-url-prefix: http://dv.cs.aau.dk/ramgen/video/Lecture/OOP-soundfiles/
speak-file-prefix: ../../speak/

Nr.KindTitleTimeShow and speak pageSound file
1Sl 1Specifikationsproblemet39kontrakter-show-specifikations-section-1kontrakter-specifikations-section-slide-part-1
2Sl 1Softwarekvalitet104kontrakter-show-kvaliteter-1kontrakter-kvaliteter-slide-part-1
3Sl 1Korrekthed103kontrakter-show-korrekthed-1kontrakter-korrekthed-slide-part-1
4Sl 1Specifikation122kontrakter-show-specifikation-1kontrakter-specifikation-slide-part-1
5Pr 1Program nummer 1 på Specifikation211kontrakter-specifikation-show-program-1kontrakter-specifikation-program-part-1
6Pr 2Program nummer 2 på Specifikation163kontrakter-specifikation-show-program-2kontrakter-specifikation-program-part-2
7Sl 1Specifikation med pre- og postbetingelser43kontrakter-show-pre-post-section-1kontrakter-pre-post-section-slide-part-1
8Sl 1Logiske udtryk samt pre- og postbetingelser116kontrakter-show-assertions-1kontrakter-assertions-slide-part-1
9Sl 1Eksempel på brug af pre- og postbetingelser i et objekt-orienteret program307kontrakter-show-eksempel-prepost-1kontrakter-eksempel-prepost-slide-part-1
10Sl 1Et sprog til formulering af 'assertions'256kontrakter-show-assertion-sprog-1kontrakter-assertion-sprog-slide-part-1
11Sl 1Ansvarsfordeling og kontrakter38kontrakter-show-ansvarsfordelings-section-1kontrakter-ansvarsfordelings-section-slide-part-1
12Sl 1Ansvarsfordeling181kontrakter-show-ansvarsfordeling-1kontrakter-ansvarsfordeling-slide-part-1
13Sl 1Det overansvarlige program245kontrakter-show-overansvarlighed-1kontrakter-overansvarlighed-slide-part-1
14Sl 1Det ansvarsløse program89kontrakter-show-kontrast-overansvarlighed-1kontrakter-kontrast-overansvarlighed-slide-part-1
15Sl 1Ansvarsfordeling specificeret med pre- og postbetingelser107kontrakter-show-ansvar-prepost-1kontrakter-ansvar-prepost-slide-part-1
16Sl 1Kontraktbegrebet195kontrakter-show-kontrakter-1kontrakter-kontrakter-slide-part-1
17Sl 1Kontrakter: ydelse og nydelse127kontrakter-show-ydelse-nydelse-1kontrakter-ydelse-nydelse-slide-part-1
18Sl 1Ydelse og nydelse i kvadratrods funktionen90kontrakter-show-eksempel-ydelse-nydelse-1kontrakter-eksempel-ydelse-nydelse-slide-part-1
19Sl 1Generelle kontraktaspekter: klasseinvarianter49kontrakter-show-invariant-section-1kontrakter-invariant-section-slide-part-1
20Sl 1Klasseinvarianter182kontrakter-show-klasse-invarianter-1kontrakter-klasse-invarianter-slide-part-1
21Sl 1Eksempel på klasseinvariant: CircularList113kontrakter-show-klasseinvariant-eksempel-1kontrakter-klasseinvariant-eksempel-slide-part-1
22Sl 1Hvornår skal en invariant være opfyldt?85kontrakter-show-invarianter-livtid-1kontrakter-invarianter-livtid-slide-part-1
23Sl 1Subkontrakter og nedarvning51kontrakter-show-subkontrakt-section-1kontrakter-subkontrakt-section-slide-part-1
24Sl 1Forholdet mellem nedarvning og kontrakter69kontrakter-show-nedarvning-assertions-1kontrakter-nedarvning-assertions-slide-part-1
25Sl 1Subkontrakter316kontrakter-show-subkontrakter-1kontrakter-subkontrakter-slide-part-1
26Sl 1Eksempel på klasseinvarianter: Trekantshierarkiet135kontrakter-show-trekant-klasseinvarianter-1kontrakter-trekant-klasseinvarianter-slide-part-1
27Sl 1Assertions i abstrakte klasser45kontrakter-show-assertions-abstrakte-klassers-1kontrakter-assertions-abstrakte-klassers-slide-part-1
28Pr 1Program nummer 1 på Assertions i abstrakte klasser183kontrakter-assertions-abstrakte-klassers-show-program-1kontrakter-assertions-abstrakte-klassers-program-part-1
29Sl 2Assertions i abstrakte klasser55kontrakter-show-assertions-abstrakte-klassers-2kontrakter-assertions-abstrakte-klassers-slide-part-2
30Sl 1Kontrakter i praktisk programudvikling45kontrakter-show-kontrakter-praksis-section-1kontrakter-kontrakter-praksis-section-slide-part-1
31Sl 1Løbende check af kontrakter under programudførelse147kontrakter-show-kontrakter-praksis-1kontrakter-kontrakter-praksis-slide-part-1
32Sl 1Udbyttet af kontrakter i programudviklings processen114kontrakter-show-kontrakt-udbytte-1kontrakter-kontrakt-udbytte-slide-part-1
33Sl 1Assertions i objekt-orienterede programmeringssprog72kontrakter-show-eiffel-assertions-1kontrakter-eiffel-assertions-slide-part-1
34Sl 1Andre anvendelser af assertions28kontrakter-show-misc-assertions-section-1kontrakter-misc-assertions-section-slide-part-1
35Sl 1Løkkeinvarianter255kontrakter-show-loekke-invarianter-1kontrakter-loekke-invarianter-slide-part-1

Total playing time: 1 hour, 14 minutes, 40 seconds

Generated: Monday March 31, 2008, 12:09:04
on the system cs-unix