Stop show with sound -- Keyboard shortcut: 'x'  Next slide in show -- Keyboard shortcut: 'n'  3 minutes, 2 secondsDesignkontrakter og ansvarsfordeling - slide 18 : 31

Klasseinvarianter 

Klasseinvarianten udtrykker nogle krav, som skal være opfyldt på ethvert stabilt tidspunkt i levetiden af klassens instanser
 

En klasseinvariant udtrykker egenskaber af et objekt, som er uforanderlige i forhold til en række påvirkninger af objektet

 

 

Der skal altid være én kop kaffe på kanden 

 

Go to exerciseKlasseinvariant i DoubleLinkable