Play audio slide show -- Keyboard shortcut: 'x'  Lecture overview -- Keyboard shortcut: 'u'  Previous page: Løbende check af kontrakter under programudførelse -- Keyboard shortcut: 'p'  Next page: Assertions i objekt-orienterede programmeringssprog -- Keyboard shortcut: 'n'  Lecture notes - all slides and notes together  Annotated slide -- Keyboard shortcut: 't'  Alphabetic index  Help page about these notes  Course home  Play sound for this slide -- Keyboard shortcut: 'y'    Designkontrakter og ansvarsfordeling - slide 28 : 31

Udbyttet af kontrakter i programudviklings processen 

 

Kontraktidéen går på tværs af alle væsentlige kontruktive faser i en programudviklingsproces