Stop show with sound -- Keyboard shortcut: 'x'  Next slide in show -- Keyboard shortcut: 'n'  5 minutes, 16 secondsDesignkontrakter og ansvarsfordeling - slide 23 : 31

Subkontrakter 

Via polymorfi kan subklasser 'gøre det ud for' superklasser

Derfor skal subklasser's kontrakter overholde kontrakten defineret af en superklasse

Subklassers kontrakter skal udgøre en subkontrakt af superklassens kontrakt

 

 

Operationer kan ikke redefineres 'på må og få' i et klassehierarki