Play audio slide show -- Keyboard shortcut: 'x'  Lecture overview -- Keyboard shortcut: 'u'  Previous page: Andre anvendelser af assertions [Section] -- Keyboard shortcut: 'p'    Lecture notes - all slides and notes together  Annotated slide -- Keyboard shortcut: 't'  Alphabetic index  Help page about these notes  Course home  Play sound for this slide -- Keyboard shortcut: 'y'    Designkontrakter og ansvarsfordeling - slide 31 : 31

Løkkeinvarianter 

Assertions finder anvendelse i andre sammenhænge end kontrakter

Løkkeinvarianter er en primær 'mekanisme' som tillader os at styre og ræsonnere om en løkke

 

 static int div(int x, int y){
  // require x > 0 && y > 0;  

  int rest = x;
  int quotient = 0;
  
  while (rest >= y) {
   // invariant rest + quotient * y = x;  
   // System.out.println(rest + quotient * y == x);  
   rest = rest - y;
   quotient = quotient + 1;
  }
  return (quotient);
  // ensure rest + quotient * y = x && rest < y && rest >= 0;  
 } // end div