Stop show with sound -- Keyboard shortcut: 'x'  Next slide in show -- Keyboard shortcut: 'n'  1 minute, 30 secondsDesignkontrakter og ansvarsfordeling - slide 16 : 31

Ydelse og nydelse i kvadratrods funktionen 

Kvadratrod(x: Real) ->  Real
    require x >= 0;
    ensure result * result = x;
 

- Ydelse Nydelse
Klient Skal overføre et ikke negativt tal x Får returneret kvadratroden af input'et
Forsyner Returnerer y, hvorom der gælder at y * y = x Skal ikke bekymre sig om negative input