Play audio slide show -- Keyboard shortcut: 'x'  Lecture overview -- Keyboard shortcut: 'u'  Previous page: Kontrakter i praktisk programudvikling [Section] -- Keyboard shortcut: 'p'  Next page: Udbyttet af kontrakter i programudviklings processen -- Keyboard shortcut: 'n'  Lecture notes - all slides and notes together  Annotated slide -- Keyboard shortcut: 't'  Alphabetic index  Help page about these notes  Course home  Play sound for this slide -- Keyboard shortcut: 'y'    Designkontrakter og ansvarsfordeling - slide 27 : 31

Løbende check af kontrakter under programudførelse 

Undervejs i et programudførelse kan assertions checkes i forhold til programmets aktuelle tilstand