Play audio slide show -- Keyboard shortcut: 'x'  Lecture overview -- Keyboard shortcut: 'u'  Previous page: Det ansvarsløse program -- Keyboard shortcut: 'p'  Next page: Kontraktbegrebet -- Keyboard shortcut: 'n'  Lecture notes - all slides and notes together  Annotated slide -- Keyboard shortcut: 't'  Alphabetic index  Help page about these notes  Course home  Play sound for this slide -- Keyboard shortcut: 'y'    Designkontrakter og ansvarsfordeling - slide 13 : 31

Ansvarsfordeling specificeret med pre- og postbetingelser 

Pre- og postbetingelser kan bruges til at specificere ansvarsfordelingen mellem klasser og operationer i et objekt-orienteret program