Play audio slide show -- Keyboard shortcut: 'x'  Lecture overview -- Keyboard shortcut: 'u'  Previous page: Eksempel på klasseinvarianter: Trekantshierarkiet -- Keyboard shortcut: 'p'  Next page: Kontrakter i praktisk programudvikling [Section] -- Keyboard shortcut: 'n'  Lecture notes - all slides and notes together  Annotated slide -- Keyboard shortcut: 't'  Alphabetic index  Help page about these notes  Course home  Play sound for this slide -- Keyboard shortcut: 'y'    Designkontrakter og ansvarsfordeling - slide 25 : 31

Assertions i abstrakte klasser 

Det er nyttigt og meningsfyldt at definere kontrakter i abstrakte klasser
 

abstract-stack-with-assertions.javaDen abstrakte klasse Stack forsynet med assertions.
 

 

Definition af abstrakte klasser med kontrakter understøtter specifikation i form af 'design by contract'