Stop show with sound -- Keyboard shortcut: 'x'  Next slide in show -- Keyboard shortcut: 'n'  5 minutes, 7 secondsDesignkontrakter og ansvarsfordeling - slide 7 : 31

Eksempel på brug af pre- og postbetingelser i et objekt-orienteret program 

En version af CircularList hvor der er en øvre grænse på størrelsen af listen
 

class CircularList {

 /** Construct an empty circular list */
 public CircularList()
  require true; 
  ensure empty(); 

 /** Return my number of elements */
 public int size()
  require true; 
  ensure size = countElements() && noChange; 

 /** Insert el as a new first element */
 public void insertFirst(Object el)
  require !full(); 
  ensure !empty() && isCircular() && isFirst(el); 
   
 /** Insert el as a new last element */
 public void insertLast(Object el)
  require !full(); 
  ensure !empty() && isCircular() && isLast(el); 

 /** Delete my first element */
 public void deleteFirst()
  require !empty(); 
  ensure 
   empty() || 
   (isCircular() && isFirst(old retrieveSecond())); 

 /** Delete my last element */
 public void deleteLast()
  require !empty(); 
  ensure 
   empty() || 
   (isCircular() && isLast(old retrieveButLast())); 

 /** Return the first element in the list */
 Object retrieveFirst()
  require !empty(); 
  ensure isFirst(result) && noChange; 

 /** Return the last element in the list */
 Object retrieveLast()
  require !empty(); 
  ensure isLast(result) && noChange; 
}
 

Go to exercisePre- og postbetingelser i CircularList