Stop show with sound -- Keyboard shortcut: 'x'  Next slide in show -- Keyboard shortcut: 'n'  2 minutes, 15 secondsDesignkontrakter og ansvarsfordeling - slide 24 : 31

Eksempel på klasseinvarianter: Trekantshierarkiet 

Invarianter i klassehierarkiet af trekanter:

  Generel trekant:
  3 sider og 3 vinkler
  Vinkelsum er 180 grader

  Ligebenet trekant:
  Invariant generel trekant
  To sider er lige lange

  Retvinklet trekant:
  Invariant-generel
  Phytagoras

  Ligesidet trekant:
  Invariant-ligebenet
  Tredie side har samme længde som de to andre

  Retvinklet ligebenet trekant:
  Invariant-retvinklet
  Invariant-ligebenet

I takt med at vi specialiserer trekanterne styrkes klasseinvarianterne