Stop show with sound -- Keyboard shortcut: 'x'  Next slide in show -- Keyboard shortcut: 'n'  1 minute, 44 secondsDesignkontrakter og ansvarsfordeling - slide 2 : 31

Softwarekvalitet 

En software kvalitet er en positive egenskab, som vi ønsker at tilføre et program
 

Kvalitet Beskrivelse Modsætning
Korrekthed Opfyldelse af intentionen Ukorrekthed
Robusthed Modståelig over for uventede situationer Skrøbelighed
Genbrugelighed Kan bruges i andre sammenhænge Anvendelsesspecifik
Enkelhed Undgår indviklede løsninger Komplekst
Forståelighed Mental håndterbarhed af programmet Uforståelighed
............. ................. .........