Play audio slide show -- Keyboard shortcut: 'x'  Lecture overview -- Keyboard shortcut: 'u'  Previous page: Ansvarsfordeling og kontrakter [Section] -- Keyboard shortcut: 'p'  Next page: Det overansvarlige program -- Keyboard shortcut: 'n'  Lecture notes - all slides and notes together  Annotated slide -- Keyboard shortcut: 't'  Alphabetic index  Help page about these notes  Course home  Play sound for this slide -- Keyboard shortcut: 'y'    Designkontrakter og ansvarsfordeling - slide 10 : 31

Ansvarsfordeling 

De fleste klasser i et objekt-orienteret program forvalter et bestemt ansvar

Med 'ansvarsfordeling' interesserer vi os bl.a. for hvorledes vi kan undgå overlappende ansvar mellem klasserne og ansvarsforflygtigelse.