Show and speak: Introduktion til objekt-orienteret programmering

default-showing-time: 2 seconds
additional-showing-time: 22 seconds
sound-source: real-audio
speak-url-prefix: http://dv.cs.aau.dk/ramgen/video/Lecture/OOP-soundfiles/
speak-file-prefix: ../../speak/

Nr.KindTitleTimeShow and speak pageSound file
1Sl 1Struktureret programmering48oop-intr-show-struktureret-section-1oop-intr-struktureret-section-slide-part-1
2Sl 1Eksempel: Struktureret programmering (1)24oop-intr-show-struktureret-programmering-1-1oop-intr-struktureret-programmering-1-slide-part-1
3Sl 1Eksempel: Struktureret programmering (2)95oop-intr-show-struktureret-programmering-2-1oop-intr-struktureret-programmering-2-slide-part-1
4Sl 1Eksempel: Struktureret programmering (3)96oop-intr-show-struktureret-programmering-3-1oop-intr-struktureret-programmering-3-slide-part-1
5Sl 1Oversigt over bankkonto operationer108oop-intr-show-bankkonto-oversigt-1oop-intr-bankkonto-oversigt-slide-part-1
6Sl 1Objekter og abstrakte datatyper22oop-intr-show-objekter-section-1oop-intr-objekter-section-slide-part-1
7Sl 1Objekt-begrebet141oop-intr-show-object-1oop-intr-object-slide-part-1
8Sl 1Abstrakte datatyper179oop-intr-show-abstract-datatypes-1oop-intr-abstract-datatypes-slide-part-1
9Sl 1Indkapsling, information hiding og grænseflade203oop-intr-show-indkapsling-1oop-intr-indkapsling-slide-part-1
10Sl 1Records og klasser42oop-intr-show-records-klasser-section-1oop-intr-records-klasser-section-slide-part-1
11Sl 1Fra records til klasser54oop-intr-show-record-klasser-1oop-intr-record-klasser-slide-part-1
12Sl 1En konventionel record63oop-intr-show-exrec-1oop-intr-exrec-slide-part-1
13Sl 1En klasse135oop-intr-show-klasex-1oop-intr-klasex-slide-part-1
14Sl 1Klasser og objekter36oop-intr-show-klasser-ift-objekter-section-1oop-intr-klasser-ift-objekter-section-slide-part-1
15Sl 1Klasser i forhold til objekter87oop-intr-show-klasse-objekter-1oop-intr-klasse-objekter-slide-part-1
16Sl 1Instantiering af klasser153oop-intr-show-instantiering-1oop-intr-instantiering-slide-part-1
17Sl 1Interaktion mellem objekter61oop-intr-show-interaktions-section-1oop-intr-interaktions-section-slide-part-1
18Sl 1Interaktion mellem objekter37oop-intr-show-objektint-1oop-intr-objektint-slide-part-1
19Sl 1Konventionelt procedurekald56oop-intr-show-konventionel-kald-1oop-intr-konventionel-kald-slide-part-1
20Sl 1Kald af en operation94oop-intr-show-operations-kald-1oop-intr-operations-kald-slide-part-1
21Sl 1Begrebsdannelse74oop-intr-show-begrebs-section-1oop-intr-begrebs-section-slide-part-1
22Sl 1Fænomener og begreber107oop-intr-show-faenomen-begreb-1oop-intr-faenomen-begreb-slide-part-1
23Sl 1Klassificering og eksemplificering57oop-intr-show-klassificering-eksemplificering-1oop-intr-klassificering-eksemplificering-slide-part-1
24Sl 1Aggregering og dekomponering99oop-intr-show-begrebsdannelse-aggregering-1oop-intr-begrebsdannelse-aggregering-slide-part-1
25Sl 1Generalisering og specialisering49oop-intr-show-begrebsdannelse-specialisering-1oop-intr-begrebsdannelse-specialisering-slide-part-1
26Sl 1Eksempler på begrebsdannelse93oop-intr-show-begrebsdannelses-eksempel-1oop-intr-begrebsdannelses-eksempel-slide-part-1
27Sl 1Objekt-orienteret programmering
OOP
32oop-intr-show-oop-section-1oop-intr-oop-section-slide-part-1
28Sl 1Eksempel: OOP (1)57oop-intr-show-oop-program1-1oop-intr-oop-program1-slide-part-1
29Sl 1Eksempel: OOP (2)100oop-intr-show-oop-program2-1oop-intr-oop-program2-slide-part-1
30Sl 1Eksempel: OOP (3)97oop-intr-show-oop-program3-1oop-intr-oop-program3-slide-part-1
31Sl 1Programstruktur: Efter data eller funktion246oop-intr-show-date-funktion-1oop-intr-date-funktion-slide-part-1

Total playing time: 45 minutes, 45 seconds

Generated: Monday March 31, 2008, 12:07:58
on the system cs-unix