Stop show with sound -- Keyboard shortcut: 'x'  Next slide in show -- Keyboard shortcut: 'n'  56 secondsIntroduktion til objekt-orienteret programmering - slide 19 : 31

Konventionelt procedurekald 

 

procedure P (x: C; y: D);
begin ... end;

...

var a: C;
    b: D;

begin
  P(a, b)
end