Play audio slide show -- Keyboard shortcut: 'x'  Lecture overview -- Keyboard shortcut: 'u'  Previous page: Records og klasser [Section] -- Keyboard shortcut: 'p'  Next page: En konventionel record -- Keyboard shortcut: 'n'  Lecture notes - all slides and notes together  Annotated slide -- Keyboard shortcut: 't'  Alphabetic index  Help page about these notes  Course home  Play sound for this slide -- Keyboard shortcut: 'y'    Introduktion til objekt-orienteret programmering - slide 11 : 31

Fra records til klasser 

Records

Klasser

Kun data er indkapslede i recorden

Både operationer og data er indkapslede i klassen

Normalt er der ingen begrænsninger på synlighed af felterne

Normalt er kun operationerne synlige udaf til

 

Klasser generaliserer record begrebet