Stop show with sound -- Keyboard shortcut: 'x'  Next slide in show -- Keyboard shortcut: 'n'  1 minute, 37 secondsIntroduktion til objekt-orienteret programmering - slide 30 : 31

Eksempel: OOP (3) 

 

program mini-bank-main-program;
var K: Bank-konto
begin
 while not fyraften do
 begin
   indlæs en bank-konto K;
   indlæs en transaktions-type TT;
   case TT of
    opret: instantiering af et nyt bank-konto objekt;
    hæve: indlæs beløb B;  K.hæv(B);
    indsætte: indlæs beløb C; K.indsæt(C);
    tilskriv-rente: K.tilskriv-rente;
    clear-check: indlæs beløb D; K.clear-check(D)
    nedlæg: nedlæg bank-konto instans;
  end
 end
end.