Stop show with sound -- Keyboard shortcut: 'x'  Next slide in show -- Keyboard shortcut: 'n'  1 minute, 39 secondsIntroduktion til objekt-orienteret programmering - slide 24 : 31

Aggregering og dekomponering 

Hvordan danner man nye begreber ud fra eksisterende begreber?
 

Aggregering samler et antal bestanddele til en helhed

Dekomponering splitter en helhed i et antal dele