Stop show with sound -- Keyboard shortcut: 'x'  Next slide in show -- Keyboard shortcut: 'n'  1 minute, 35 secondsIntroduktion til objekt-orienteret programmering - slide 3 : 31

Eksempel: Struktureret programmering (2) 

 

checkKonto =
record
 id: KontoId;
 balance: Kroner;
 renteSats: Real;
 antalUdnyttedeChecks: Integer;
end
 

 

procedure transaktion(kt: Kontotype);
Type TransaktionsType = (opret, hæve, indsætte, tilskrivRente,
            clearCheck, nedlaeg);

Procedurer for forskellige typer af transaktioner;

begin
 case kt of
  checkKonto: checkKontoTransaktion;
  aktionærKonto: aktionærKontoTransaktion;
  pensionsKonto: pensionsKontoTransakton;
  gevinstKonto: gevinstKontoTransaktion;
 end;
end (* transaktion *)