Stop show with sound -- Keyboard shortcut: 'x'  Next slide in show -- Keyboard shortcut: 'n'  2 minutes, 33 secondsIntroduktion til objekt-orienteret programmering - slide 16 : 31

Instantiering af klasser 

Klasse instantiering er mekanismen hvormed objekter oprettes ud fra klassen

Enhver form for instantiering involverer allokering af lager til objektet

 

Statisk instantiering

Dynamisk instantiering

Foreskrives i programmets erklæringsdel

Foreskrives i programmets handlingsdel

En statisk instans skabes implicit sammen med det omkringliggende objekt

En dynamisk instans skabes eksplicit gennem en særlig kommando

 

 

Objekt initialisering er mekanismen hvormed objektet tilskrives en fornuftig og meningsfuld starttilstand