Stop show with sound -- Keyboard shortcut: 'x'  Next slide in show -- Keyboard shortcut: 'n'  1 minute, 40 secondsIntroduktion til objekt-orienteret programmering - slide 29 : 31

Eksempel: OOP (2) 

 

Class Bank-konto
 private rentesats: Real;
 private balance: Kroner

 public balance(): Kroner
 public opret (init-beløb: Kroner)
 public hæv (beløb: Kroner)
 public indsæt (beløb: Kroner)
 public tilskriv-rente()
end Bank-konto
 

Class Check-konto : Bank-konto
 private antal-udskrevne-checks: integer
 public antal-udskrevne-checks(): integer
 public tilskriv-rente ()
 public clear-check(beløb: kroner)
end Check-konto